Kosten jurist Bestsupport08

Voor u juridisch advies inwint, wilt u natuurlijk meer weten over de kosten van een jurist. Sowieso mag u altijd een afspraak maken voor een vrijblijvend en kosteloos intakegesprek waarin u uw probleem aan mij voorlegt. Ik geef vervolgens aan hoe ik u zou kunnen helpen en ik probeer u dan direct een inschatting van de totale kosten te geven.

Kosten jurist

Voor juridisch advies hanteer ik een uurtarief dat, afhankelijk van het soort advies, start vanaf € 150,00 – € 175,00 exclusief 21% btw. Dit tarief geldt zowel voor bedrijven als particulieren. Ik houd de kosten van juridisch advies bewust laag in vergelijking met sommige andere juristen. Ik vind namelijk dat iedereen goed juridisch advies moet kunnen inwinnen, wat zijn of haar financiële situatie ook is. Ik kan mijn kosten als jurist laag houden, doordat ik vaak telefonisch of via e-mail contact met mijn cliënten heb. Ik werk vanuit een bescheiden pand en ik reken bewust geen kantoorkosten. En ik maak waar mogelijk vooraf afspraken over de totale kosten van het hele traject.

Vaste prijs

Heeft u een duidelijk afgebakende opdracht voor mij? Dan kunnen we van tevoren een vaste prijs afspreken, een zogenaamde fixed fee. Dat kan bijvoorbeeld als u algemene voorwaarden wilt laten opstellen of als u een contract wilt laten controleren.

Kosten echtscheidingsmediation

Voor echtscheidingsmediation betaalt u bij Bestsupport08 een vast tarief voor het gehele traject, inclusief advocaatkosten en griffiekosten, van € 2.850,00 exclusief btw (dat is dus € 1.425,00 per persoon). Eventuele kosten voor andere deskundigen zijn niet ingesloten. Externe deskundigen die ik regelmatig voor echtscheidingsmediation inhuur, zijn bijvoorbeeld makelaars, hypotheekadviseurs, notarissen of fiscalisten.

Kosten zakelijke-, familie- of arbeidsmediation

De kosten voor een mediationtraject zijn afhankelijk van het aantal uur dat nodig is om tot een oplossing te komen. Een uur mediation kost € 175,00 exclusief btw. Bij het kennismakingsgesprek maak ik een inschatting van het aantal uur dat we nodig hebben om tot een oplossing te komen.

Aanvullende kosten

Naast de kosten van mij als uw jurist of mediator, heeft u soms nog te maken met aanvullende kosten. Bijvoorbeeld voor griffierechten (behalve in het geval van een echtscheidingsmediationtraject) of als we stukken moeten opvragen bij de burgerlijke stand, het kadaster en de Kamer van Koophandel. Deze kosten bereken ik aan u door. Als we een deskundige moeten inhuren voor uw opdracht, bijvoorbeeld een notaris of een hypotheekadviseur, dan zijn deze kosten ook voor u. Natuurlijk huur ik pas een deskundige in nadat ik dat met u heb overlegd.
Rechtshulp op basis van een toevoeging, dus gesubsidieerde rechtshulp, bied ik niet aan.

Advocaat

In sommige zaken moet u zich verplicht laten bijstaan door een advocaat. In dat geval kan ik, natuurlijk in overleg met u, samenwerken met een advocaat. De kosten hiervan bereken ik door aan u.

Meer informatie

Wilt u graag wat meer weten over de kosten voor mij als jurist? Of wilt u juist meer informatie over de kosten van een mediationtraject? Neem dan contact met mij op voor een vrijblijvend en gratis gesprek.