Scheiden, wat nu?

U heeft de knoop doorgehakt: u wilt scheiden. Wat nu?

Huwelijk beëindigen

Heel sec: als u wilt scheiden, moet u een verzoek bij de rechtbank indienen om het huwelijk te beëindigen. Daarmee verbreekt u alle juridische banden tussen u en uw partner. Maar zo sec is het in de praktijk natuurlijk niet. Er moeten allerlei praktische dingen geregeld worden en ook emotioneel is het vaak een moeilijk proces. Helemaal als u samen kinderen heeft.

Doorbraak dankzij conflictbemiddeling

Mediation kan echt voor een doorbraak zorgen in conflicten rondom echtscheidingen. Zeker als de gemoederen hoog opgelopen zijn, is het moeilijk om nader tot elkaar te komen. En naarmate het conflict langer duurt, wordt het steeds lastiger om echt naar elkaar te luisteren. Als gecertificeerd ADR Registermediator breng ik u en uw partner weer met elkaar in gesprek. Het doel is daarbij altijd dat u er samen uitkomt. Dat is wel zo fijn als u ook in de toekomst nog met elkaar te maken krijgt, bijvoorbeeld omdat u samen kinderen heeft.

Conflictbemiddeling: sneller en voordeliger

Een mediationtraject duurt meestal maar 10 tot 12 uur. Brengt u uw echtscheiding via uw advocaat voor de rechter, dan bent u al snel een paar maanden verder voordat er een uitspraak ligt. Wanneer u uw echtscheiding via een advocaat regelt, moet u allebei een eigen advocaat in de arm nemen. U betaalt dus ook voor twee advocaten. Kiest u voor echtscheidingsmediation, dan betaalt u samen de kosten van één mediator. Daarmee is conflictbemiddeling een snellere en voordeligere optie dan een rechtszaak aanspannen.

Echtscheidingsmediator

Ik help u als echtscheidingsmediator graag om samen in goede harmonie alle keuzes rondom de scheiding te maken. Stap voor stap neem ik u en uw partner mee in alle processen die u moet doorlopen om het huwelijk te laten beëindigen. Als mediator ben ik onafhankelijk, onpartijdig en neutraal. Ik pleit dus niet voor de zaak van de ene of de andere partner. Mijn taak is ervoor zorgen dat u en uw partner met elkaar in gesprek blijven, zodat u samen op alle vlakken duidelijke afspraken kunt maken, waar u zich beiden in kunt vinden. Met een succesvol mediationtraject voorkomt u een dure en slepende rechtszaak rondom uw scheiding. Ook als u al verwikkeld bent in een rechtszaak zonder uitzicht op een snelle uitspraak, kan mediation een oplossing zijn.

Scheiden, wat nu?

Wanneer u mijn hulp inroept bij uw echtscheiding, dan doorlopen we in het traject een aantal stappen.

01

Het besluit om te gaan scheiden

Meestal neemt een van de partners het initiatief om te gaan scheiden en vertelt dit vervolgens aan de ander. Dat is een heftig moment. Zowel voor degene die de boodschap ontvangt als voor degene die het besluit genomen heeft.  Officieel heet dit de scheidingsmelding. In ons eerste gesprek zullen we het vooral over dit moment hebben en hoe het zo ver is gekomen. Pas als u allebei uw verhaal heeft verteld, gaan we verder.

02

Kindgesprek

Als de kinderen nog geen 18 jaar of ouder zijn, dan is een ouderschapsplan verplicht als u gaat scheiden. Voordat ik met u in gesprek ga over het ouderschapsplan, kan ik hierover een gesprek voeren met uw kinderen. Ik vraag dan of zij iets willen zeggen over de scheiding en over het plan. Dankzij mijn opleiding Kindgesprekken kan ik met kinderen van alle leeftijden in gesprek gaan over dit moeilijke onderwerp. Ik ga pas met uw kinderen in gesprek nadat u uw kinderen zelf heeft verteld dat u gaat scheiden. Een kindgesprek met mij is bovendien niet verplicht, u moet hier als ouders toestemming voor geven. Is uw kind 12 jaar of ouder? Dan wordt uw kind hoe dan ook uitgenodigd voor een gesprek met de rechter die uw scheidingsbezoek in behandeling neemt.

03

Het ouderschapsplan

Als u samen kinderen heeft die jonger dan 18 zijn, moet u samen een ouderschapsplan opstellen. Wat nu namelijk belangrijk is, is dat het voor de kinderen juridisch goed geregeld wordt. In het ouderschapsplan staan alle afspraken die u samen maakt over de zorg en opvoeding van uw kinderen. Het ouderschapsplan bevat standaard een aantal verplichte onderdelen. De verdeling van de zorg en opvoeding van uw kinderen bijvoorbeeld, hoe u als ouders met elkaar communiceert over de kinderen en hoe u de kosten voor de zorg en opvoeding voor uw kinderen verdeelt, de kinderalimentatie dus. Daarnaast leggen we in het ouderschapsplan alle andere afspraken vast die u over uw kinderen wilt maken. Grote thema’s bijvoorbeeld, zoals schoolkeuze en medische behandelingen. Maar ook mogelijk beladen thema’s, zoals of uw kind een tattoo mag laten zetten of dat hij of zij een scooter mag. 

04

Partneralimentatie

In het ouderschapsplan leggen we de kinderalimentatie vast. In sommige gevallen geldt de zorgplicht niet alleen voor de kinderen maar ook voor een van de aankomende ex-partners. Ik weeg de onderhoudsplicht voor ex-gehuwden af tegen de behoefte aan partneralimentatie. Zo bepaal ik of en hoeveel partneralimentatie de ene partner aan de andere moet betalen.

05

Echtscheidingsconvenant

Tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft u waarschijnlijk vermogen en soms schulden opgebouwd. Denk bijvoorbeeld aan uw huis en hypotheek, uw pensioen, een erfenis of een eigen bedrijf. Hoe dit verdeeld moet worden, hangt af van hoe u getrouwd bent. Is dat in gemeenschap van goederen of op huwelijkse voorwaarden? Ik zoek helemaal uit hoe het precies zit en daarna bespreek ik samen met u de verdeling, verrekening en eventuele vergoedingen. De afspraken die u hier samen overmaakt, neem ik allemaal op in het echtscheidingsconvenant. Ook de vermogensopstelling en de alimentatieberekeningen komen in dit convenant te staan.

06

Ondertekenen en scheidingsverzoek indienen

Als we alle afspraken die u samen heeft gemaakt, hebben vastgelegd in het echtscheidingsconvenant en het ouderschapsplan, is het tijd om de documenten te ondertekenen. Als u allebei de twee documenten ondertekend heeft, dien ik namens u een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding in bij de rechtbank. U hoeft daarvoor niet zelf voor de rechtbank te verschijnen, dat neem ik u helemaal uit handen. Gemiddeld duurt de afhandeling van zo’n verzoek 6 weken. Als de rechter uitspraak heeft gedaan, dan zorg ik ervoor dat uw echtscheiding wordt ingeschreven bij de burgerlijke stand. Hierna is uw scheiding helemaal rond en sluit ik het mediationtraject. Uiteraard ben ik wel beschikbaar als u hierna nog vragen heeft.

Meer informatie

Denkt u nadat u deze informatie gelezen heeft nog steeds “Ik ga scheiden, wat nu?” Neem dan vooral contact met me op. In een vrijblijvend gesprek neem ik alle tijd om uw vragen te beantwoorden.